Фирма ”Моторок„ е основана през  1990г. и през годините се е наложила като лидер в изработването на арматурни заготовки.

Арматурният двор се обновява непрекъснато и разполага с модерна металорежеща и обработваща техника с цел повишаване качеството на услугите и удовлетвореността на клиентите си.

Оборудвани сме с машина за армопакети (пилоти, греди, колони и шлицови стени).

Основени доставчици на фирмата са „Стомана Индъстри“и Pittini Ferriere Nord S.p.A., водещи производители на европейския пазар. Армиращата стомана отговаря на всички Европейски стандарти за качество.

Приоритетите на фирмата са изцяло насочени към тенденциозно повишаване на качеството и създаване на трайни и благоприятни отношения с клиентите. За постигането на целите си  фирмата подобрява и обновява инфраструктурата, стриктно спазва мерките за безопасност на работа и инвестира във висококвалифициран персонал.